Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Bí thư Chi bộ
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Bí thư
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
3 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
4 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Hiệu trưởng
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Mai Thị Bích Ngọc
Ủy viên
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Huy
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Nguyễn Minh Huy
2 Mai Thị Bích Ngọc
Phó Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
3 Nguyễn Thị Thu Thảo
Ủy viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Thảo
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
3 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
4 Nguyễn Thị Việt
Phó Tổ trưởng - Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
5 Đặng Trường Hải
Tổ trưởng
Đại học Công nghệ thông tin
Đặng Trường Hải
6 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
7 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
8 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
9 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
10 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
11 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
12 Thượng Thị Loan
Phục vụ Thượng Thị Loan
13 Thân Thị Liên
Kế toán
Đại học
Thân Thị Liên
Tổ Toán
14 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
15 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
16 Trần Thị Hằng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Hằng
17 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
18 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
19 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
20 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
21 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
22 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
23 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Đại học
Trần Thuỵ Hà Giang
24 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
25 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
26 Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
27 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
28 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Đại học
Lý Thành Tâm
29 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
30 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
31 Nguyễn Thị Hiếu
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hiếu
Tổ Lý - Tin - Công nghệ
32 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
33 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
34 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
35 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
36 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
37 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
38 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
39 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
40 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
41 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
42 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
Tổ Ngữ văn
43 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
44 Lê Thị Kim Trang
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Kim Trang
45 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
46 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Đại học
Vũ Văn Bình
47 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
48 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
49 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
50 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
51 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
52 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
53 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
54 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
55 Nguyễn Thị Thanh Bình
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Bình
56 Phạm Thị Ngọc Dung
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Ngọc Dung
Tổ Hóa - Sinh
57 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
58 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
59 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
60 Lê Trọng Hiếu
Giáo viên
Đại học
Lê Trọng Hiếu
61 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
62 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
63 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
64 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
65 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
66 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
67 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
68 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
69 Phạm Hoàng Long
Giáo viên
Thạc sĩ
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
70 Phùng Kim Phát
Tổ trưởng
Đại học
Phùng Kim Phát
71 Trần Ngọc Hà
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Ngọc Hà
72 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
73 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
74 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
75 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Giáo viên
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
76 Lê Thị Thanh Thảo
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
77 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
78 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
79 Lê Thị Lành
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Lành
Tổ Sử - Địa - GDCD
80 Đậu Thị Thu Hằng
Tổ trưởng
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
81 Nguyễn Thị Vui
Phó Tổ trưởng - Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
82 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Thạc sĩ
Phạm Thị Nga
83 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
84 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
85 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
86 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
87 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
88 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
89 Nguyễn Minh Huy
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
90 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
91 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
92 Nguyễn Hoàng Thanh
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
93 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
94 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
95 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
96 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
97 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
98 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
99 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
Văn bản mới

625/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 19/05/2022. Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày ban hành: 19/05/2022

555/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 26/04/2022. Trích yếu: Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày ban hành: 26/04/2022

554/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 25/04/2022. Trích yếu: Thực hiện đánh giá và phân loại viên chức, nhân viên; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp, giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 25/04/2022

492/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/04/2022. Trích yếu: Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học của ngành giáo dục thành phố Thủ Dầu Một năm 2022

Ngày ban hành: 12/04/2022

516/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 15/04/2022. Trích yếu: Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trong ngành giáo dục

Ngày ban hành: 15/04/2022

Truyền hình giáo dục
Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay15
  • Tháng hiện tại361,818
  • Tổng lượt truy cập8,772,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây