Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Bí thư Chi bộ
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Bí thư
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
3 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
4 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Hiệu trưởng
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Mai Thị Bích Ngọc
Ủy viên
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bảo Châu
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Trần Bảo Châu
2 Nguyễn Minh Huy
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng - Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
3 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
4 Nguyễn Thị Việt
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
5 Đặng Trường Hải
Công nghệ thông tin
Đại học
Đặng Trường Hải
6 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
7 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
8 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
9 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
10 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
11 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
12 Trần Thị Ngọc
Phục vụ Trần Thị Ngọc
13 Thân Thị Liên
Kế toán Thân Thị Liên
Tổ Toán
14 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
15 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
16 Trần Thị Hằng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Hằng
17 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
18 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
19 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
20 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
21 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
22 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
23 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Cao đẳng
Trần Thuỵ Hà Giang
24 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
25 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
26 Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
27 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
28 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Đại học
Lý Thành Tâm
29 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
30 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
31 Nguyễn Thị Hiếu
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hiếu
Tổ Lý - Tin - Công nghệ
32 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
33 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
34 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
35 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
36 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
37 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
38 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
39 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
40 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
41 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
42 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
43 Phạm Thu Hường
Giáo viên
Đại học
Phạm Thu Hường
Tổ Ngữ văn
44 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
45 Lê Thị Kim Trang
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Kim Trang
46 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
47 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Đại học
Vũ Văn Bình
48 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
49 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
50 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
51 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
52 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
53 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
54 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
55 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
56 Nguyễn Ngọc Dũng
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Dũng
57 Nguyễn Thị Thanh Bình
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Bình
58 Phạm Thị Ngọc Dung
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Ngọc Dung
Tổ Hóa - Sinh
59 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
60 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
61 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
62 Lê Trọng Hiếu
Giáo viên
Đại học
Lê Trọng Hiếu
63 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
64 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
65 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
66 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
67 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
68 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
69 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
70 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
71 Phạm Hoàng Long
Giáo viên
Thạc sĩ
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
72 Võ Minh Thanh Bình
Tổ trưởng
Thạc sĩ
Võ Minh Thanh Bình
73 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Phó Tổ trưởng
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
74 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
75 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
76 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
77 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
78 Phùng Kim Phát
Giáo viên
Đại học
Phùng Kim Phát
79 Lê Thị Thanh Thảo
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
80 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
81 Trần Ngọc Hà
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Hà
Tổ Sử - Địa - GDCD
82 Đậu Thị Thu Hằng
Giáo viên
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
83 Trần Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Thư
84 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Thạc sĩ
Phạm Thị Nga
85 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
86 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
87 Hồ Thị Hương
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hương
88 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
89 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
90 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
91 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
92 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
93 Nguyễn Minh Huy
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
94 Phan Thị Hải
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Hải
Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
95 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
96 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
97 Nguyễn Hoàng Thanh
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
98 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
99 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
100 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
101 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
102 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
103 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
104 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
105 Trần Quốc Việt
Giáo viên
Đại học
Trần Quốc Việt
Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập10
  2. Máy chủ tìm kiếm5
  3. Khách viếng thăm5
  4. Hôm nay198
  5. Tháng hiện tại63,307
  6. Tổng lượt truy cập6,124,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây