Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Như Hoa
Bí thư Chi bộ
Đại học
Đỗ Thị Như Hoa
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Bí thư
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Uỷ viên
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
4 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
5 Nguyễn Phương Thu
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Phương Thu
6 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
7 Trần Thị Bích Ngọc
Uỷ viên
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Hiệu trưởng
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Mai Thị Bích Ngọc
Ủy viên
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bảo Châu
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Trần Bảo Châu
2 Nguyễn Minh Huy
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng - Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
3 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
4 Nguyễn Thị Việt
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
5 Đặng Trường Hải
Công nghệ thông tin
Đại học
Đặng Trường Hải
6 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
7 Mai Thị Thanh Liêm
Kế toán
Đại học
Mai Thị Thanh Liêm
8 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
9 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
10 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
11 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
12 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
13 Trần Thị Ngọc
Phục vụ Trần Thị Ngọc
Tổ Toán
14 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
15 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
16 Trần Thị Hằng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Hằng
17 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
18 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
19 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
20 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
21 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
22 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
23 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Cao đẳng
Trần Thuỵ Hà Giang
24 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
25 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
26 Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
27 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
28 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Cao đẳng
Lý Thành Tâm
29 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
30 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
Tổ Lý - Tin - Công nghệ
31 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
32 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
33 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
34 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
35 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
36 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
37 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
38 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
39 Trần Hữu Thức
Phụ trách Phòng Lý
Cao đẳng
Trần Hữu Thức
40 Huỳnh Thuý Xinh
Giáo viên
Cao đẳng
Huỳnh Thuý Xinh
41 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
42 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
43 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
Tổ Ngữ văn
44 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
45 Lê Thị Kim Trang
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Kim Trang
46 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
47 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Đại học
Vũ Văn Bình
48 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
49 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
50 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
51 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
52 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
53 Lê Thị Thanh
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh
54 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
55 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
56 Nguyễn Ngọc Dũng
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Dũng
57 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
58 Nguyễn Thị Kim Yến
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Kim Yến
Tổ Hóa - Sinh
59 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
60 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
61 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
62 Nguyễn Văn Kiên
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Kiên
63 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
64 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
65 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
66 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
67 Nguyễn Thị Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghĩa
68 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
69 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
70 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
71 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
72 Phạm Hoàng Long
Giáo viên
Thạc sĩ LL & PPGD BM Hóa
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
73 Võ Minh Thanh Bình
Tổ trưởng
Thạc sĩ
Võ Minh Thanh Bình
74 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Phó Tổ trưởng
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
75 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
76 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
77 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
78 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
79 Phùng Kim Phát
Giáo viên
Đại học
Phùng Kim Phát
80 Lê Thị Thanh Thảo
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
81 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
82 Trần Ngọc Hà
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Hà
83 Thân Thị Ngọc Lan
Phụ trách Phòng Nghe nhìn
Cao đẳng
Thân Thị Ngọc Lan
Tổ Sử - Địa - GDCD
84 Nguyễn Thị Như Thuỷ
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Như Thuỷ
85 Đậu Thị Thu Hằng
Giáo viên
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
86 Lâm Thị Thuý
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lâm Thị Thuý
87 Trần Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Thư
88 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Nga
89 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
90 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
91 Hồ Thị Hương
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hương
92 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
93 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
94 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
95 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
96 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
97 Nguyễn Minh Huy
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
98 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
99 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
100 Nguyễn Hoàng Thanh
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
101 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
102 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
103 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
104 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
105 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
106 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
107 Nguyễn Duy Khang
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Duy Khang
108 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
Thăm dò dư luận

Con của bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để tự học bài ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập7
  2. Máy chủ tìm kiếm1
  3. Khách viếng thăm6
  4. Hôm nay316
  5. Tháng hiện tại51,537
  6. Tổng lượt truy cập2,288,692
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây