Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Bí thư Chi bộ
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Bí thư
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
3 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
4 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Diệp Thị Ngọc Dung
Hiệu trưởng
Đại học
Diệp Thị Ngọc Dung
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Mai Thị Bích Ngọc
Ủy viên
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bảo Châu
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Trần Bảo Châu
2 Nguyễn Minh Huy
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng - Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
3 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
4 Nguyễn Thị Việt
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
5 Đặng Trường Hải
Công nghệ thông tin
Đại học
Đặng Trường Hải
6 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
7 Mai Thị Thanh Liêm
Kế toán
Đại học
Mai Thị Thanh Liêm
8 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
9 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
10 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
11 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
12 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
13 Trần Thị Ngọc
Phục vụ Trần Thị Ngọc
14 Thân Thị Liên
Kế toán Thân Thị Liên
Tổ Toán
15 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
16 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
17 Trần Thị Hằng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Hằng
18 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
19 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
20 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
21 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
22 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
23 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
24 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Cao đẳng
Trần Thuỵ Hà Giang
25 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
26 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
27 Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
28 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
29 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Cao đẳng
Lý Thành Tâm
30 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
31 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
Tổ Lý - Tin - Công nghệ
32 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
33 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
34 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
35 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
36 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
37 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
38 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
39 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
40 Trần Hữu Thức
Phụ trách Phòng Lý
Cao đẳng
Trần Hữu Thức
41 Huỳnh Thuý Xinh
Giáo viên
Cao đẳng
Huỳnh Thuý Xinh
42 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
43 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
44 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
Tổ Ngữ văn
45 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
46 Lê Thị Kim Trang
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Kim Trang
47 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
48 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Đại học
Vũ Văn Bình
49 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
50 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
51 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
52 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
53 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
54 Lê Thị Thanh
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh
55 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
56 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
57 Nguyễn Ngọc Dũng
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Dũng
58 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
59 Nguyễn Thị Kim Yến
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Kim Yến
Tổ Hóa - Sinh
60 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
61 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
62 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
63 Nguyễn Văn Kiên
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Kiên
64 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
65 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
66 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
67 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
68 Nguyễn Thị Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghĩa
69 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
70 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
71 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
72 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
73 Phạm Hoàng Long
Giáo viên
Thạc sĩ LL & PPGD BM Hóa
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
74 Võ Minh Thanh Bình
Tổ trưởng
Thạc sĩ
Võ Minh Thanh Bình
75 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Phó Tổ trưởng
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
76 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
77 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
78 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
79 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
80 Phùng Kim Phát
Giáo viên
Đại học
Phùng Kim Phát
81 Lê Thị Thanh Thảo
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
82 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
83 Trần Ngọc Hà
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Hà
84 Thân Thị Ngọc Lan
Phụ trách Phòng Nghe nhìn
Cao đẳng
Thân Thị Ngọc Lan
Tổ Sử - Địa - GDCD
85 Nguyễn Thị Như Thuỷ
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Như Thuỷ
86 Đậu Thị Thu Hằng
Giáo viên
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
87 Lâm Thị Thuý
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lâm Thị Thuý
88 Trần Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Thư
89 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Nga
90 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
91 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
92 Hồ Thị Hương
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hương
93 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
94 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
95 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
96 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
97 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
98 Nguyễn Minh Huy
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ Thể dục - Nhạc - Họa
99 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
100 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
101 Nguyễn Hoàng Thanh
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
102 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
103 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
104 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
105 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
106 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
107 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
108 Nguyễn Duy Khang
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Duy Khang
109 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập25
  2. Máy chủ tìm kiếm4
  3. Khách viếng thăm21
  4. Hôm nay5,248
  5. Tháng hiện tại40,976
  6. Tổng lượt truy cập3,843,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây