Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Như Hoa
Bí thư Chi bộ
Đại học
Đỗ Thị Như Hoa
2 Lâm Thị Mỹ Hương
Uỷ viên
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
3 Trần Thị Bích Ngọc
Uỷ viên
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
4 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
5 Nguyễn Phương Thu
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Phương Thu
6 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Như Hoa
Hiệu trưởng
Đại học
Đỗ Thị Như Hoa
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Bích Ngọc
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bảo Châu
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Trần Bảo Châu
2 Nguyễn Minh Huy
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng - Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Trần Châu
Tổ phó
Giám thị
Đại học
Trần Châu
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giám thị
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
5 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
6 Nguyễn Thị Việt
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
7 Đặng Trường Hải
Thông tin dữ liệu
Đại học
Đặng Trường Hải
8 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
9 Mai Thị Thanh Liêm
Kế toán
Đại học
Mai Thị Thanh Liêm
10 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
11 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
12 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
13 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
14 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
15 Trần Thị Ngọc
Phục vụ Trần Thị Ngọc
Tổ Toán - Tin học
16 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
17 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
18 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
19 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
20 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
21 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
22 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
23 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
24 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
25 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
26 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Cao đẳng
Trần Thuỵ Hà Giang
27 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
28 Nguyễn Thị Thu Long
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Long
29 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
30 Phan Thị Lệ Thuỷ
Giáo viên
Thạc sĩ
Phan Thị Lệ Thuỷ
31 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
32 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Cao đẳng
Lý Thành Tâm
33 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
34 Trần Thị Hằng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hằng
35 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
36 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
37 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên môn Tin học
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
38 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
Tổ Lý - Công nghệ
39 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
40 Huỳnh Thuý Xinh
Phó Tổ trưởng
Cao đẳng
Huỳnh Thuý Xinh
41 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
42 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
43 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
44 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
45 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
46 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
47 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
48 Trần Hữu Thức
Phụ trách Phòng Lý
Cao đẳng
Trần Hữu Thức
Tổ Ngữ văn
49 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
50 Lê Thị Kim Trang
Tổ phó
Đại học
Lê Thị Kim Trang
51 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
52 Nguyễn Thị Kim Cương
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Kim Cương
53 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Cao đẳng
Vũ Văn Bình
54 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
55 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
56 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
57 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
58 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
59 Lê Thị Thanh
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh
60 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
61 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
62 Nguyễn Ngọc Dũng
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Dũng
63 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
Tổ Hóa - Sinh
64 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
65 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
66 Nguyễn Văn Kiên
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Kiên
67 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
68 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
69 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
70 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
71 Nguyễn Thị Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghĩa
72 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
73 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
74 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
75 Phạm Hoàng Long
Phụ trách Phòng Hoá
Thạc sĩ
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
76 Phùng Kim Phát
Tổ trưởng
Đại học
Phùng Kim Phát
77 Lê Thị Thanh Thảo
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
78 Phùng Ngọc Trinh
Giáo viên
Đại học
Phùng Ngọc Trinh
79 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
80 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
81 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
82 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
83 Võ Minh Thanh Bình
Giáo viên
Thạc sĩ
Võ Minh Thanh Bình
84 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Giáo viên
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
85 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
86 Trần Ngọc Hà
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Hà
87 Thân Thị Ngọc Lan
Phụ trách Phòng Nghe nhìn
Cao đẳng
Thân Thị Ngọc Lan
Tổ Sử - Địa - GDCD
88 Nguyễn Thị Như Thuỷ
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Như Thuỷ
89 Lâm Thị Thuý
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lâm Thị Thuý
90 Trần Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Thư
91 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Nga
92 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
93 Đậu Thị Thu Hằng
Giáo viên
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
94 Hồ Thị Hương
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hương
95 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
96 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
97 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
98 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
99 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
100 Nguyễn Minh Huy
Bình Dương
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ Nhạc - Hoạ
101 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Tổ trưởng
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
102 Nguyễn Hoàng Thanh
Phó Tổ trưởng
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
103 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
104 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
105 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
Tổ Thể dục
106 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
107 Trần Đăng Khoa
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Đăng Khoa
108 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
109 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
110 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
111 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập74
  2. Hôm nay650
  3. Tháng hiện tại31,888
  4. Tổng lượt truy cập1,106,443
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây