Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Như Hoa
Bí thư Chi bộ
Đại học
Đỗ Thị Như Hoa
2 Lâm Thị Mỹ Hương
Uỷ viên
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
3 Trần Thị Bích Ngọc
Uỷ viên
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
4 Hoàng Thị Thanh Tú
Uỷ viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
5 Nguyễn Phương Thu
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Phương Thu
6 Nguyễn Văn Hiệp
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Như Hoa
Hiệu trưởng
Đại học
Đỗ Thị Như Hoa
2 Đoàn Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Đoàn Thị Thanh Bình
3 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Bích Ngọc
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
2 Lê Tiến Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Hải
3 Nguyễn Thị Hường
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Hường
4 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
5 Hoàng Văn Quế
Uỷ viên
Cao đẳng
Hoàng Văn Quế
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bảo Châu
Bí thư Chi Đoàn
Đại học
Trần Bảo Châu
2 Nguyễn Minh Huy
Uỷ viên
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng - Phụ trách phòng Thiết bị
Đại học
Nguyễn Thị Hường
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giám thị
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Huyền
3 Lê Thị Hương
Y tế
Trung cấp
Lê Thị Hương
4 Phạm Thị Liễu
Tổng Phụ trách Đội
Đại học
Phạm Thị Liễu
5 Nguyễn Thị Việt
Văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Thị Việt
6 Đặng Trường Hải
Thông tin dữ liệu
Đại học
Đặng Trường Hải
7 Mai Thị Bích Ngọc
Phụ trách Thư viện
Đại học
Mai Thị Bích Ngọc
8 Mai Thị Thanh Liêm
Kế toán
Đại học
Mai Thị Thanh Liêm
9 Trần Thị Hương Ly
Kế toán
Đại học
Trần Thị Hương Ly
10 Trần Trí Dũng
Bảo vệ Trần Trí Dũng
11 Nguyễn Sơn Hải
Bảo vệ Nguyễn Sơn Hải
12 Trần Thanh Trước
Bảo vệ Trần Thanh Trước
13 Nguyễn Thị Bắc
Phục vụ Nguyễn Thị Bắc
14 Trần Thị Ngọc
Phục vụ Trần Thị Ngọc
Tổ Toán - Tin học
15 Võ Phương Vinh
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Vinh
16 Lâm Thị Mỹ Hương
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Lâm Thị Mỹ Hương
17 Trần Thị Bích Ngọc
Phó Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Bích Ngọc
18 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Hạnh
19 Nguyễn Trung Dũng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Trung Dũng
20 Trương Nguyễn Vĩnh
Giáo viên
Đại học
Trương Nguyễn Vĩnh
21 Phạm Công Triệu
Giáo viên
Đại học
Phạm Công Triệu
22 Trần Thế Nhân
Giáo viên
Đại học
Trần Thế Nhân
23 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu
24 Nguyễn Văn Hiệp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Hiệp
25 Trần Thuỵ Hà Giang
Giáo viên
Cao đẳng
Trần Thuỵ Hà Giang
26 Phùng Thị Hồng Linh
Giáo viên
Đại học
Phùng Thị Hồng Linh
27 Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Kim Lưu Thuỷ
28 Phan Thị Lệ Thuỷ
Giáo viên
Thạc sĩ
Phan Thị Lệ Thuỷ
29 Trương Thị Ánh Liên
Giáo viên
Đại học
Trương Thị Ánh Liên
30 Lý Thành Tâm
Giáo viên
Cao đẳng
Lý Thành Tâm
31 Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thuỳ Như Quỳnh
32 Trần Thị Hằng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hằng
33 Nguyễn Thị Ngọc Dưng
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Dưng
34 Nguyễn Thị Thanh Kha
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thanh Kha
35 Phan Thị Phúc Hậu
Giáo viên môn Tin học
Đại học
Phan Thị Phúc Hậu
36 Lê Thị Mỹ Nương
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Mỹ Nương
Tổ Lý - Công nghệ
37 Dương Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng
Đại học
Dương Thị Ngọc Trang
38 Huỳnh Thuý Xinh
Phó Tổ trưởng
Cao đẳng
Huỳnh Thuý Xinh
39 Nguyễn Quốc Thuần
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Quốc Thuần
40 Phạm Nguyễn Hạ Quyên
Giáo viên
Đại học
Phạm Nguyễn Hạ Quyên
41 Nguyễn Thị Thanh Quí
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Quí
42 Huỳnh Thị Kim Hạnh
Giáo viên
Đại học
Huỳnh Thị Kim Hạnh
43 Đặng Thị Quy
Giáo viên
Cao đẳng
Đặng Thị Quy
44 Nguyễn Thị Hồng Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Hà
45 Trần Hữu Thức
Phụ trách Phòng Lý
Cao đẳng
Trần Hữu Thức
Tổ Ngữ văn
46 Nguyễn Phương Thu
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Phương Thu
47 Lê Thị Kim Trang
Tổ phó
Đại học
Lê Thị Kim Trang
48 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Phó Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Ngọc Anh Thư
49 Nguyễn Thị Kim Cương
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Kim Cương
50 Vũ Văn Bình
Giáo viên
Đại học
Vũ Văn Bình
51 Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Nhựng
52 Võ Kim Oanh
Giáo viên
Đại học
Võ Kim Oanh
53 Hoàng Văn Quế
Giáo viên
Đại học
Hoàng Văn Quế
54 Trần Thị Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Ánh Hồng
55 Vương Thị Hồi
Giáo viên
Đại học
Vương Thị Hồi
56 Lê Thị Thanh
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh
57 Cao Thị Kim Anh
Giáo viên
Thạc sĩ
Cao Thị Kim Anh
58 Trần Thị Lan
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lan
59 Nguyễn Ngọc Dũng
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Dũng
60 Trần Bảo Châu
Giáo viên
Đại học
Trần Bảo Châu
Tổ Hóa - Sinh
61 Bạch Thị Kiều Giang
Tổ trưởng
Đại học
Bạch Thị Kiều Giang
62 Phạm Thị Thuỳ Trâm
Phó Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thuỳ Trâm
63 Nguyễn Văn Kiên
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Kiên
64 Phạm Thị Lê Huỳnh
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Lê Huỳnh
65 Nguyễn Ánh Hồng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ánh Hồng
66 Nguyễn Thị Út
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Út
67 Đặng Thị Tuyết Minh
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Tuyết Minh
68 Nguyễn Thị Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghĩa
69 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
70 Nguyễn Thị Huỳnh Như
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Huỳnh Như
71 Ngô Thị Ngọc Nhung
Giáo viên
Đại học
Ngô Thị Ngọc Nhung
72 Nguyễn Thị Thu Thảo
Giáo viên
Cao đẳng Sinh
Nguyễn Thị Thu Thảo
73 Phạm Hoàng Long
Phụ trách Phòng Hoá
Thạc sĩ LL & PPGD BM Hóa
Phạm Hoàng Long
Tổ Ngoại ngữ
74 Phùng Kim Phát
Tổ trưởng
Đại học
Phùng Kim Phát
75 Lê Thị Thanh Thảo
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lê Thị Thanh Thảo
76 Phạm Thuỵ Tâm Hà
Giáo viên
Đại học
Phạm Thuỵ Tâm Hà
77 Trần Thị Thanh Thuý
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thanh Thuý
78 Ngô Vũ Phương Thảo
Giáo viên
Đại học
Ngô Vũ Phương Thảo
79 Hoàng Thị Thanh Tú
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Thanh Tú
80 Võ Minh Thanh Bình
Giáo viên
Thạc sĩ
Võ Minh Thanh Bình
81 Dương Ngọc Thuỳ Dương
Giáo viên
Thạc sĩ
Dương Ngọc Thuỳ Dương
82 Nguyễn Chí Thảo
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Chí Thảo
83 Trần Ngọc Hà
Giáo viên
Đại học
Trần Ngọc Hà
84 Thân Thị Ngọc Lan
Phụ trách Phòng Nghe nhìn
Cao đẳng
Thân Thị Ngọc Lan
Tổ Sử - Địa - GDCD
85 Nguyễn Thị Như Thuỷ
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Như Thuỷ
86 Lâm Thị Thuý
Phó Tổ trưởng
Đại học
Lâm Thị Thuý
87 Trần Anh Thư
Giáo viên
Đại học
Trần Anh Thư
88 Phạm Thị Nga
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Nga
89 Nguyễn Thị Vui
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vui
90 Đậu Thị Thu Hằng
Giáo viên
Đại học
Đậu Thị Thu Hằng
91 Hồ Thị Hương
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Hương
92 Nguyễn Thị Cang
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Cang
93 Lê Tiến Hải
Giáo viên
Đại học
Lê Tiến Hải
94 Nguyễn Thị Vàng
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Vàng
95 Trần Thị Vân
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Vân
96 Phạm Ngọc Mai
Giáo viên
Đại học
Phạm Ngọc Mai
97 Nguyễn Minh Huy
Bình Dương
Đại học
Nguyễn Minh Huy
Tổ Nhạc - Hoạ
98 Nguyễn Thị Ngọc Luận
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Luận
99 Nguyễn Hoàng Thanh
Phó Tổ trưởng
Thạc sĩ
Nguyễn Hoàng Thanh
100 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
101 Nguyễn Thị Phương Dung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương Dung
102 Nguyễn Thị Tiểu Bích
Giáo viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Tiểu Bích
Tổ Thể dục
103 Lê Minh Tân
Tổ trưởng
Đại học
Lê Minh Tân
104 Lê Nguyễn Minh Nghĩa
Giáo viên
Đại học
Lê Nguyễn Minh Nghĩa
105 Nguyễn Hoàng Trung
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Hoàng Trung
106 Mai Ngọc Thuỷ
Giáo viên
Đại học
Mai Ngọc Thuỷ
107 Phạm Văn Năm
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Năm
108 Nguyễn Duy Khang
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Duy Khang
Thăm dò dư luận

Con của bạn sử dụng điện thoại bao nhiêu phút trong một ngày ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập84
  2. Máy chủ tìm kiếm1
  3. Khách viếng thăm83
  4. Hôm nay1,967
  5. Tháng hiện tại70,453
  6. Tổng lượt truy cập1,608,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây